Нов бизнес

Успешната стратегия, за да реализирате идеята за нов бизнес в 11 стъпки:

 1. Проучете интересите си за развитие. Изберете интересите, чрез които можете да дадете максимална стойност на потенциалните си клиенти;
 2. Изберете сектор и конкретна дейност за Вашият нов бизнес.
 3. Проверете квалификацията си. Ако е нужно запишете се на допълнителен курс или квалификация. Допълнителната квалификация може да бъде изискване за стартиране на бизнеса Ви, но продължете със следващите стъпки докато се учите, за да спестите време!
 4. Проучете необходимите документи, правна форма, лицензи и разрешителни нужни за Вашия нов бизнес. Проучете внимателно пазара и тенденциите.
 5. Намерете сходни бизнес модели и вижте техният път на развитие. Анализирайте конкуренцията. Опишете техните силни и слаби черти. 
 6. Изчислете цената на инвестицията. Оценете нужните вложения. Заложете непредвидени разходи, за да избегнете трудности при стартирането на нов бизнес. Направете преценка дали можете да започнете сами или ви е нужно съдружие или инвеститор. 
 7. Свържете се с хората, които са Ви нужни за стартиране на Вашия нов бизнес- инвеститори, съдружници, служители. 
 8. Визуализирайте своя нов бизнес. Възпроизведете свой собствен модел върху основата на подобни бизнеси, като отстраните грешките, които другите допускат и добавите предимствата, които можете да дадете; 
 9. Започнете с планирането на своя нов бизнес. Създайте бизнес план с конкретни стъпки, чрез които ще следите прогреса си и поставени цели чрез, които ще оценявате резултатите. 
 10. Свържете се с партньори. Партньорства можете да направите с всеки друг работещ бизнес, който допълва Вашия кръг от клиенти и с който не сте в пряка конкуренция. 
 11. Направете маркетингова стратегия за реклама на Вашия нов бизнес.